Z historie výroby keramických dlaždic

Vznik keramiky

Keramika

Keramika (řecky "pro hrnčířství") patří k nejstarším lidským řemeslným výrobkům. Keramika se vyvinula z výroby hliněných předmětů a výpal v peci se objevuje už v mladším paleonitu. Například 30 000 let stará světoznámá Věstonická Venuše je vytvořena výpalem keramické hlíny. Známé nálezy prehistorické keramiky jsou především z Asie, kde se nacházejí užitkové předměty na japonských ostrovech, Číně i na dalších územích z období před 17 000 lety. Starověk byl zlatou dobou rozvoje keramických technologií, a to nejen jako užitkových předmětů, ale také jako prvků architektury a stavitelství.

Keramické dlaždice

Kromě druhů režné keramiky známé od pravěku, se ve 13. století dostaly do Evropy přes Portugalsko a Španělsko barevné glazované dlaždice a obkladačky, zvané podle modré barvy azuléjos. Na španělském ostrově Malorca je známá ze 14. století jemná glazovaná keramika zvaná majolika, která byla vyvážená do zemí západní i střední Evropy.

Keramické mozaiky

Známé jsou také řecké a římské mozaiky. Moderní historie výroby keramiky pro stavební účely se začala psát koncem 17. století v Itálii, kde došlo ke šťastné souhře technické vyspělosti a dostupnosti vhodných surovin. Do dnešních dnů nepřetržitě fungující továrna na výrobu předmětů z keramiky je v roce 1741 založená dnes světoznámá keramička Marca Corona. Z tohoto období pochází tradice špičkové výroby keramiky pro stavební účely v lokalitě Regia Emilia v severní Itálii. Do stejné oblasti patří i klenot automobilového průmyslu, firma Ferrari.

Vyspělá technologická úroveň spolu s vhodnou surovinovou základnou tvoří páteř výroby zejména špičkových výrobků keramického průmyslu. Ne nadarmo byli italští stavitelé a architekti žádáni po celé Evropě.

Centrum výroby nejlepších světových keramických dlaždic

V současné době je oblast v okolí Sassuola nejen centrem výroby nejlepších světových keramických dlaždic, ale zároveň i místem, kde sídlí výrobci technologického vybavení pro keramičky. Tato blízká přítomnost a spolupráce způsobuje, že prakticky všechny nejmodernější technologické postupy vznikají ve spolupráci mezi špičkovými designéry, jednotlivými keramičkami a výrobci technologie pro výrobu keramických obkladů a dlažeb. Tím je oblast Regia Emilia světovým centrem výroby obkladů a dlažeb.