Technologie výroby dlaždic ve 3. tisíciletí

Jak se vyrábí keramické dlaždice s dokonalou imitací dřeva a kamene

Bezprecedentní rozvoj digitálních technologií se velmi brzy projevil také v keramickém průmyslu, kde došlo k nejrevolučnější inovaci při výrobě keramických obkladů a dlažeb v dosavadní historii. Poprvé bylo dosaženo možnosti napodobovat přírodní materiály, jako jsou dřevo, žula mramor apod. Princip spočívá ve velkoplošném skenování přírodního materiálu, jeho digitálním zpracování a způsobu nanášení lícové vrstvy dlaždice technologií podobnou tryskovému tisku. Nesmíme si však představovat strojní zařízení jako malou tiskárnu. Naopak – jedná se tiskárnu o velikosti návěsu kamionu, kdy každá jednotlivá barva je nanášena vlastní tiskovou hlavou. Toto umožňuje dokonalý design a proměnlivost, která odpovídá přírodním materiálům.

Při výrobě dlaždic s imitací přírodních materiálů rozlišujeme dva způsoby výroby:

  1. dlažby barvené ve střepu - celé tělo dlaždice barevně odpovídá převládající barvě líce
  2. dlaždice glazované - tělo dlaždice je tvořeno surovým přírodním materiálem, nejčastěji smetanové barvy

Dalším vylepšením, zejména mechanických vlastností dlaždic, je kontinuální lisování dlaždic, které nahradilo starší technologii lisování dlaždic do formy. Při kontinuálním lisování dlaždic dochází k tvorbě pásu, který je nařezán v surovém stavu na jednotlivé formáty a poté se materiál vypaluje v peci. Výhodou je, že se odstraní proměnlivá pnutí, která vznikala při lisování do formy.

 

Nové materiály v keramickém průmyslu

Z nových typů materiálu se v poslední době prosadily obzvláště dva, a to:

Velkoformátové slim dlaždice jako mramor

 

2cm dlažba do garáže

Oba tyto materiály jsou vyráběny na slinutém střepu a tedy jsou velice pevné, chemicky odolné a absolutně mrazuvzdorné. Vzhledem k tomu, že tato technologie umožňuje výrobu věrně napodobující přírodní materiály, se čím dál častěji používají jako dlažba i obklad stěn. Z toho důvodu většina keramiček dnes nevyrábí obklady na pórovitém střepu, ale i materiál pro obklady je často nahrazen slinutým materiálem.

Velkou výhodou slinutých materiálů je také to, že umožňují po výpalu oříznutí na přesný rozměr, tzv. rektifikaci, případně další povrchové úpravy, jako je leštění, lapování, honování, satinování, kartáčování apod. Dnešní materiály, imitující dřevo, obsahují dokonalou strukturu let tak, jako je tomu u přírodního dřeva. Materiály imitující kámen obsahují žilky proměnlivého odlesku a další technické finesy, které oceníte zejména u kvalitních italských keramiček, kdy materiál dokonale imituje přírodní materiály s výrazně lepšími chemickými a mechanickými vlastnostmi.

Obklady na porovinovém střepu přesto zůstaly materiálem, který nachází svoje uplatnění. Zde je třeba rozlišovat na dlaždice na červeném a na bílém střepu (pasta roja, pasta blanco). Výhodou dlaždic na červeném střepu je ekonomická dostupnost a vyrábějí se zejména ve Španělsku, které má velké zásoby červené hlíny. Dlaždice na bílém střepu se vyrábí jak ve Španělsku (z importovaných surovin), tak v Itálii. Výhodou obkladů na bílém střepu je možnost rektifikace (oříznutí na přesné rozměry).