Typy pokládek

Typy pokládek: 

Na střih - Jednotlivé kusy jsou pokládány rovnoběžně se stěnou a spáry probíhají v klasické čtvercové nebo obdélníkové síti. Pruměrný prořez 10%. 

Na koso - V tomto případě je dlažba pokládána pod úhlem 45° vzhledem ke stěně. Průměrný prořez 15%. 

Na vazbu - Je nejvíce využívána pro pokládku obdélníkových formátů. Jednotlivé kusy jsou proti sobě posunuty. Posunutí může být různé, ale nejčastěji se jedná o posun pravidelný o polovinu délky (tzv. cihelná vazba). Pruměrný prořez 10%.