Reklamace

Pro podání reklamace prosíme o vyplnění a zaslání reklamačního formuláře, viz níže.

 

Reklamace kvalitativních závad jsou přijímány po předložení dokladu o nákupu. Reklamace se nevztahují na drobné vady zboží ve snížené jakosti.

Pro prvotní posouzení reklamace je nutné přiložit také fotografie reklamovaného zboží.

 

Naše firma neručí za případné poškození nebo ztrátu zboží během dopravy, pokud nezajišťuje dopravu vlastním zaměstnancem. Při dopravě zboží z našeho skladu k zákazníkovi dochází několikrát k překládce zboží ve skladech smluvího dopravce a může tedy tak dojít k poškození zboží, za které ručí dopravce. Při převzetí zboží od dopravce je tedy kupující povinen si řádně zkontrolovat druh a množství dodaného zboží a zda je zboží bez mechanického poškození! Pokud Vám není umožněna řádná kontrola zboží nebo máte pochybnosti o stavu zboží - zapište prosím do přepravního listu od dopravce - zboží převzato s výhradou (neumožněna kontrola zboží) nebo rovnou napište zjištěné mechanické poškození zboží (např. rozbité dlaždice, uštípnuté rohy apod.). Pokud od dopravce zboží převezmete bez výhrad a toto stvrdíte svým podpisem na přepravním listě, přechází veškerá rizika mechanického poškození na Vás. Případná reklamace mechanického poškození po převzetí zboží již nebude moci být uznána (toto se netýká prokazatelných výrobních vad). 

 

 Podrobnější informace k reklamacím naleznete v obchodních podmínkách.

 

 

 

Formulář na reklamaci zboží

 

Kontaktní údaje:

 

Jméno a příjmení: …………………………………………..……………………………………………………………….

 

Adresa: …………………………………………..……………………………………………………………….

 

Telefon: …………………………………………..……………………………………………………………….

 

Email: …………………………………………..……………………………………………………………….

 

 

Datum objednání: …………………………………………………………...

 

Číslo faktury: ……………………………………………………………

 

Číslo dodacího listu: ………………………………………………………….

 

 

Reklamované zboží:

 

Název zboží: ………………………………………………………….

 

Kód zboží: ………………………………………………………….

 

Reklamované množství: ………………………………………………………….

 

Reklamovaná vada (nehodící se škrtněte):

mechanické poškození ANO NE

viditelná kvalitativní vada ANO NE

skrytá kvalitativní vada ANO NE

 

 

Jednoznačně specifikujte vadu:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

K reklamačnímu protokolu je nutné pro počáteční posouzení reklamace přiložit fotografie reklamovaného zboží!

 

Datum: …………………………………… Podpis: …………………………………………………

 

Vyplněný reklamační protokol pošlete na e-mail medricky@obkladyvilimek.cz.

Po obdržení e-mailu Vás budeme kontaktovat co nejdříve.

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE ZPĚT BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S PRODÁVAJÍCÍM!

 

 • Prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování během přepravy – tyto je nutné reklamovat okamžitě při převzetí zboží od dopravce. Kupující je povinen si řádně zkontrolovat druh a množství dodaného zboží a zda je zboží bez mechanického poškození!
  Pokud Vám není umožněna řádná kontrola zboží nebo máte pochybnosti o stavu zboží - zapište prosím do přepravního listu od dopravce - zboží převzato s výhradou (neumožněna kontrola zboží) nebo rovnou napište zjištěné mechanické poškození zboží (např. rozbité dlaždice, uštípnuté rohy apod.). Pokud od dopravce zboží převezmete bez výhrad a toto stvrdíte svým podpisem na přepravním listě, přechází veškerá rizika mechanického poškození na Vás. Případná reklamace mechanického poškození po převzetí zboží již nebude moci být uznána (toto se netýká prokazatelných výrobních vad). 

 • Prodávající neručí za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím.

 • Viditelné vady (geometrické paramety a jakost povrchu) je možné reklamovat pouze v zákonem stanovené záruční době a před položením dlaždic.

 • Skryté vady je možné reklamovat pouze v zákonem stanovené záruční době.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby.

 • Reklamace se nevztahují na nevhodné použití – například použití obkladu na podlahu místo dlažby.

 • Keramické obklady a dlažby mohou mít vzhledem k technologii výroby odlišnou barevnost a kalibrační třídu – toto nemá vliv na funkci výrobku a není důvodem k reklamaci.

 • Na zboží objednané a dodané ve snížené jakosti není možné uplatňovat reklamace z důvodu nesplnění norem pro zboží v 1. jakosti.

 • Pokud je k vyřízení reklamace potřeba doručení zboží zpět prodávajícímu, kupující doručuje reklamované zboží k prodávajícímu osobně nebo dopravcem na vlastní náklady. K dopravě reklamovaného zboží může kupující využít smluvního dopravce prodávajícího. V případě uznání reklamace jsou uhrazeny prokázané náklady na dopravu k prodejci. V případě výměny zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího.

 

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Obklady Vilímek s.r.o., Tírenská 417, 387 73 Bavorov.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE ZPĚT BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S PRODÁVAJÍCÍM!