Keramická tvarovka

Keramická tvarovka - Doplňkový keramický výrobek k základním obkladovým prvkům určený zpravidla ke speciálním účelům (sokly, schodovky atd.).